Pravidla návštěv

Zesílená hygienická pravidla platná (aktualizováno 29.4.2021) pro návštěvy u SlimFOX od 3. května 2021 do odvolání. Základ naší práce se nemění, salon provozujeme na základě provozního řádu, schváleného Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje. Navíc v souvislosti s aktuální situací se rozšiřuje ještě o tato pravidla:

ikony jak to u nás fungujePotvrzení o negativitě zákazníka:

 • potvrzení o PCR testu, který není starší než 7 dní nebo o antigenním testu, který není starší než 72 hodin z odběrového místa (odběrovým místem je myšleno např. odběrová laboratoř, zdravotník v podniku atd. – profesionálně provedený test zdravotníkem, tj. zjednodušeně ten komu proplatí odběr antigenního testu nebo PCR testu za testovaného pojišťovna) nebo
 • potvrzení zaměstnavatele zákazníka, že byl proveden samotest s negativním výsledkem (samotest nesmí být proveden před více než 72 hodinami) nebo
 • čestné prohlášení zákazníka, respektive zákonného zástupce, že byl antigenní test určen pro samostestování proveden ve škole ne déle než před 72 hodinami (je uznáván i samotest ze školy) nebo
 • potvrzení o očkování – minimálně 14 dní po druhé dávce u dvoudávkové vakcíny nebo po první dávce v případě jednodávkové vakcíny (zákazník se musí prokázat potvrzením MZ) nebo
 • potvrzením o prodělání onemocnění Covid 19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
 • nebo salon umožní provést zákazníkovi jednorázový samotest v provozovně – v tomto případě se test provádí na chodbě, kde se nenachází další osoba, aby v případě pozitivity zákazníka nemusela obsluha do karantény. Cena testu je 80 Kč
 • Nemůže být uznáno potvrzení o protilátkách. Bez jednoho z těchto potvrzení Vás nemůžeme vpustit do provozovny.
 • Před vstupem do salonu měříme teplotu, klienty vykazující příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění přeobjednáme
 • Dodržujeme 15 metrů čtverečních plochy salonu na 1 zákazníka
 • Dodržujte rozestupy 2 m ve všech prostorách salonu
 • Klient musí mít roušku po dobu nezbytnou (u kosmetiky ji odložíte když uleháte a na lehátko a nasadíte si ji po dokončení ošetření, u pedikúry ji máte nasazenu celou dobu ošetření)
 • Pokud přijdete dřív na ošetření než jste objednaní, prosíme, čekejte před salonem
 • Pro naše klienty jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou – máte povinnost je použít
 • Používáme ochranu dýchacích cest (respirátory třídy FFP2)
 • Používáme jednorázové rukavice pro každého klienta a pravidelně si desinfikujeme ruce
 • Provádíme pravidelnou povrchovou dezinfekci pracovní plochy a pomůcek po každém klientovi salonu, desinfekce podlah minimálně 1x denně
 • Na toaletách je k dispozici antibakteriální mýdlo, desinfekce a jednorázové ručníky
 • Denně desinfikujeme prostory salonu ozónovým generátorem
 • Pracovníci salonu jsou testováni 1x týdně
 • vedeme evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření

DALŠÍ INFORMACE: HYGIENICKÉ STANDARDY