Pravidla návštěv

Zesílená hygienická pravidla platná pro návštěvy u SlimFOX od 1. září 2021 do odvolání. Základ naší práce se nemění, salon provozujeme na základě provozního řádu, schváleného Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje. Navíc v souvislosti s aktuální situací se rozšiřuje ještě o tato pravidla:

ikony jak to u nás fungujePotvrzení o negativitě zákazníka:

 • Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR test- prokáže se potvrzením z odběrové laboratoře nebo osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test – prokáže se potvrzením odběrové laboratoře.
 • Nebo osoba byla naočkována proti Covid 19, a to tak, že po aplikaci druhé dávky u dvoudávkové vakcíny uplynulo nejméně 14 dní, nebo u jednodávkové vakcíny uplynulo minimálně 14 dní- prokazuje se certifikátem MZ.
 • Nebo osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid 19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní – prokazuje se potvrzením od lékaře nebo potvrzením o prvním pozitivním testu (nově platí i certifikáty o očkování v zahraničí vakcínami schválenými v EU).
 • Nebo osoba absolvovala samotest ve škole nejdéle před 72 hodinami -prokazuje se čestným prohlášením zákonného zástupce
 • nebo salon umožní provést zákazníkovi jednorázový samotest v provozovně – v tomto případě se test provádí na chodbě, kde se nenachází další osoba, aby v případě pozitivity zákazníka nemusela obsluha do karantény. Cena testu je 80 Kč.
 • nelze již použít potvrzení o testování u zaměstnavatele ani čestné prohlášení o testování u zaměstnavatele
 • Bez jednoho z těchto potvrzení Vás nemůžeme vpustit do provozovny.
 • Před vstupem do salonu měříme teplotu, klienty vykazující příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění přeobjednáme
 • Dodržujeme 10 metrů čtverečních plochy salonu na 1 zákazníka
 • Dodržujte rozestupy 1,5 m ve všech prostorách salonu
 • Klient musí mít roušku po dobu nezbytnou (u kosmetiky ji odložíte když uleháte a na lehátko a nasadíte si ji po dokončení ošetření, u pedikúry ji máte nasazenu celou dobu ošetření)
 • Pokud přijdete dřív na ošetření než jste objednaní, prosíme, čekejte před salonem
 • Pro naše klienty jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou
 • Používáme ochranu dýchacích cest (respirátory třídy FFP2)
 • Používáme jednorázové rukavice pro každého klienta (pedikúra) a pravidelně si desinfikujeme ruce
 • Provádíme pravidelnou povrchovou dezinfekci pracovní plochy a pomůcek po každém klientovi salonu
 • Na toaletách je k dispozici antibakteriální mýdlo, desinfekce a jednorázové ručníky
 • Denně desinfikujeme prostory salonu ozónovým generátorem

DALŠÍ INFORMACE: HYGIENICKÉ STANDARDY