Podle nového mimořádného opatření MZČR je zrušena povinnost nosit ochranu dýchacích cest u obsluhy i zákazníků v provozovnách salonů od 14.3.2022 00:00 hod.

Aktuální a kompletní informace najdete na webu ministerstva zdravotnictví. Základ naší práce se nemění, salon provozujeme na základě provozního řádu, schváleného Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje.

DALŠÍ INFORMACE: HYGIENICKÉ STANDARDY